Zasady przewożenia zwierząt po UE

fawn bulldog with passport immigrating or ready for a vacation , isolated on white background

OGÓLNE ZASADY PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PO TERYTORIUM UE (OBOWIĄZUJE OD DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.)

  1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą TRANSPONDERA („mikrochipu”) lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być przemieszczane jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.
  2. Zwierzęta muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

  Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

  1. Muszą być zaopatrzone w PASZPORT, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
  2. W przypadku podróży na terytorium WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII,  FINLANDII i MALTY u psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.
  3. W przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk (z odstępstwami – poniżej)- maksymalna liczba zwierząt domowych, która może towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym lub w przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych – dodatkowo zwierzętom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Ponadto, w niektórych krajach członkowskich, aby wjazd zwierząt towarzyszących był możliwy konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Przeczytaj także: